Echtscheiding: Getrouwd

Getrouwd:  in gemeenschap van goederen

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd heeft u beiden recht op de helft van het gemeenschappelijk vermogen, maar ook moet u eventueel aanwezige schulden verrekenen op 50/50 basis.

De wijze waarop de verdeling wordt vastgesteld komt u overeen in een echtscheidingsconvenant. Deze wordt bekrachtigd door de arrondissementsrechtbank, waarna de scheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. 

Wanneer u er samen goed uitkomt kunt u contact opnemen met een notaris voor de afwikkeling. U heeft echter ook de mogelijkheid om een advocaat in te schakelen.

 

Getrouwd: op huwelijkse voorwaarden 

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd is er iets in de voorwaarden opgenomen omtrent de verdeling van de bezittingen en schulden. Nu wordt er dus niet op een 50/50 basis afgerekend. Natuurlijk probeert u alles naar redelijkheid en billijkheid te verdelen. In geval van onenigheid schakelt u een advocaat in en gaat u vervolgens naar de rechtbank.

Een echtscheiding vraagt tijd. Een week of zes als alles vlot verloopt. Afhankelijk van twistpunten kan dit oplopen. 
 

 

Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken