Een andere baan

Op het moment dat u van baan verandert, onderhandelt u doorgaans over uw nieuwe arbeidsvoorwaarden. Niet alleen uw huidige salaris is belangrijk, maar zeker ook uw toekomstig inkomen. Maar wat zijn nu de consequenties voor uw pensioenopbouw? Finenzo Zaanstad maakt graag alles inzichtelijk voor u.

Andere werkgever, ander pensioenfonds?   
 • Bedrijfstakpensioenfonds
  Bouwt u uw pensioen op in een bedrijfstakpensioenfonds en blijft u binnen dezelfde sector, dan verandert er voor uw pensioenopbouw niets. U gaat gewoon door met de reeds opgebouwde pensioenrechten. Wel zal uw pensioen worden aangepast aan uw nieuwe maandelijkse inkomen.    
 • Ander pensioenfonds
  Mits u niet binnen dezelfde bedrijfstak blijft werken, krijgt u te maken met een nieuwe pensioenregeling. Een verplichte pensioenregeling geldt niet voor alle bedrijfstakken. Informeer dus bij uw nieuwe werkgever bij welk pensioenfonds of verzekeraar uw pensioen is ondergebracht en hoe de regeling er precies uitziet    
 • Nieuwe pensioenregeling
  Wanneer u verandert van pensioenregeling, dan krijgt u van de oude pensioenuitvoerder een overzicht van het ouderdomspensioen dat tot op heden is opgebouwd en waarop u dus recht behoudt.
 • • Let op: Er zijn ook diverse pensioenregelingen waarbij is geregeld dat bij ontslag geen nabestaandenpensioen meer is verzekerd! Dit betekent dat de kans aanwezig is dat bij uw nieuwe pensioenregeling de nabestaandenuitkering lager zal zijn! Finenzo Zaanstad helpt u graag bij het inzichtelijk maken van uw pensioenregeling.

Waardeoverdracht of niet?
Met het opgebouwde pensioen bij uw vorige werkgever, kunt u twee dingen doen:
 1. 1. Het reeds opgebouwde pensioen blijft staan bij de vorige pensioenuitvoerder. Deze pensioenuitvoerder keert het pensioen dan uit als u met pensioen gaat. Let op: u loopt hier het risico dat het achtergebleven pensioen niet meegroeit met de loon- en prijsontwikkeling in Nederland. Informeer altijd naar de exacte voorwaarden!
 2. 2. U neemt het opgebouwde pensioen mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Het voordeel hiervan is dat het allemaal een stuk overzichtelijker wordt! U heeft maar met één pensioenuitvoerder te maken. Waardeoverdracht is bijvoorbeeld interessant als u overgaat van een middelloon- naar een eindloonregeling, als er sprake is van een relatief klein pensioen of als de indexatie (het verhogen van het opgebouwde pensioen) beter is. Daarnaast kunt u hiermee ook een tekort in uw partnerpensioen voorkomen.
Om te kunnen bepalen wat het beste is in uw situatie, pensioen achterlaten of het in het werk zetten van ‘waardeoverdracht’, is er aanvullende informatie nodig. Om te beginnen, is een opgave van de oude en van de nieuwe pensioenuitvoerder noodzakelijk. Het is van belang om dit binnen zes maanden op te vragen. Let er daarbij vooral ook op of de hoogte van het partnerpensioen verandert. Ook is een goede analyse van de nieuwe pensioenregeling nodig.

Waardeoverdracht leidt niet automatisch tot een beter pensioen. Soms is het verstandiger om pensioen bij de oude werkgever te laten staan. De Pensioenadviseur van Finenzo Zaanstad helpt u graag bij het maken van de juiste keuze!

Waar moet u op letten bij een nieuwe baan?
Omdat de pensioenregeling een belangrijk onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden is, is het belangrijk om al tijdens de sollicitatie te vragen naar de regeling. Een paar aandachtspunten op een rij:
 • Vraag bij de nieuwe werkgever of er een pensioenregeling is en hoe die regeling er precies uit ziet.
 • Kijk hoeveel pensioen er wordt opgebouwt. Tellen alle salarisbestanddelen mee of bouwt u alleen pensioen op over het vaste salaris?
 • Hoe zit het nabestaandenpensioen in elkaar?
 • Hoe waardevast is het pensioen?
 • Als werknemer is het verder belangrijk om te weten hoeveel de eigen bijdrage bedraagt;
 • Informeer ook expliciet voor wie de pensioenregeling is bestemd (voor alle medewerkers, of verschilt dit per functie, voor alle leeftijden etcetera ?)

We hebben een handig document voor u samengesteld, dat u als checklist kunt gebruiken. Klik hier om de checklist te downloaden!
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken