Eerder stoppen

Het klinkt prachtig: u gaat eerder stoppen met werken om juist dat te realiseren waar u altijd van gedroomd heeft! Maar realiseert u zich ook de gevolgen van eerder stoppen met werken? Wanneer u stopt met werken ontvangt u geen loon meer van uw werkgever. Als u op dat moment uw ouderdomspensioen laat ingaan heeft dit tot gevolg dat u minder pensioen krijgt. Voor ieder jaar dat u deze eerder laat ingaan kan uw pensioen met maar liefst 8 tot 9% dalen. Bovendien mist u voor uw 67ste dan ook nog de AOW. Voor de meeste mensen niet echt een wenselijke situatie.
 
U zult dus op een andere manier inkomsten moeten aanspreken tot u recht heeft op pensioen. Dit kunt u doen door nu alvast geld te sparen om de tijd tot uw pensioen te overbruggen.
 
Oude pensioenregelingen
Heeft u in het verleden “vroegpensioen” (pensioen dat is opgebouwd met een lagere pensioenleeftijd), pré-pensioen of overbruggingspensioen opgebouwd, dan mag dat nog gewoon worden uitgekeerd op de afgesproken ingangsdatum. Maar u mag dat eventueel ook doorschuiven naar het ouderdomspensioen of in een levensloopregeling storten.
 
Levensloopregeling
Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Weten hoe het zit? Maak een afspraak met onze adviseur.
 
Geld sparen
Zonder fiscale rompslomp geld opzij zetten voor de oudedag? Dat kunt u het geld sparen op een spaarrekening. Gezien de lage rente momenteel geeft beleggen (afhankelijk van uw beleggingshorizon) een kans op een hoger rendement. Laat u vooraf informeren over de mogelijkheden.
 
Financieel plan
In een goed financieel plan is ruimte voor uw toekomstwensen. Wilt u graag eerder stoppen met werken of wellicht minder gaan werken, dan doet u er goed aan om uw verplichtingen hierop af te stemmen. Om deze reden is het voor u wellicht veel interessanter om bijvoorbeeld (een deel van) uw hypotheek niet in 30 jaar maar wellicht in 25 jaar af te lossen. Of om het aflossingsvrije deel binnen uw hypotheek te beperken, zodat uw hypotheeklasten op pensioenleeftijd minimaal zijn. Wij adviseren u graag nader!
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken