Zorgverzekering

Zorgverzekering
Iedereen brengt wel eens een bezoek aan een huisarts, ziekenhuis of tandarts. Hier zijn vaak hoge kosten aan verbonden. Voor deze kosten moet u zich verzekeren met een zorgverzekering. Het hebben van een basis zorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht. De overheid stelt de inhoud van het basispakket vast. Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Ook op het gebied van zorgverzekeringen loont het de moeite om voorwaarden en prijzen met elkaar te vergelijken. Welke zorg vindt u belangrijk en waar denkt u nu of in de toekomst gebruik van te moeten maken. Wij helpen u graag de juiste zorgverzekeraar te selecteren.

Zorgtoeslag
Wanneer uw inkomen niet boven een bepaalde grens uitkomt heeft u misschien recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Wilt u weten of u voor zorgtoeslag in aanmerking komt en welke voorwaarden hieraan gesteld zijn, kijk dan op www.toeslagen.nl.

Basispakket
De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit pakket is bij alle verzekeraars gelijk. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Zij mogen geen duurdere premie rekenen voor ouderen of voor mensen met veel medische problemen.
 
U hoeft geen aanvullende verzekering af te sluiten. U bent ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Aanvullende verzekering
De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg vergoed wordt uit de basisverzekering en welke zorg voor eigen rekening is. Voor zorg die voor eigen rekening is, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiotherapie of de tandarts. Het is niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten.
 
Geen acceptatieplicht zorgverzekeraar
Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering. De verzekeraar kan u dus weigeren als klant. Of vragen stellen over uw gezondheid voordat de verzekeraar u accepteert.
 
Eigen risico zorgverzekering
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. U kunt ook vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Voor sommige zorg uit het basispakket moet u een eigen bijdrage betalen. Dit komt bovenop uw eigen risico.

Verplicht eigen risico 2014
In 2014 betaalt u de eerste € 360 van zorg uit het basispakket zelf. Dit is het verplicht eigen risico. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, van verloskundige zorg en van kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.
 
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken