Koopsubsidie / Starterslening

Starterslening
In plaats van koopsubsidie, is het ook mogelijk dat u op lokaal niveau in aanmerking komt voor een subsidieregeling, de zogenaamde Starterslening. De Starterslening is een initiatief van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze  starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor u als koper.

De SVn is het uitvoerend orgaan en behandelt inmiddels voor meer dan 200 gemeenten de koopsubsidie en starterslening aanvragen. Elke gemeente kan op basis van lokaal beleid de voorwaarden vaststellen. Bij de meeste gemeenten geldt een beperkt jaarlijks budget. Dus informeer vooraf bij de genoemde contactpersonen wat er voor dat jaar nog mogelijk is. Dit kan namelijk per gemeente sterk verschillen. Kijk voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten, de voorwaarden en aanvraagprocedure op www.svn.nl of stap bij uw Finenzo Zaanstad adviseur binnen!
 
De Starterslening is een bij aanvang renteloze lening van (bij de meeste gemeenten) maximaal € 40.000,- . Deze starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is een aanvullende lening in de vorm van een tweede hypotheek. Na drie jaar wordt, op basis van uw persoonlijke situatie op dat moment, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden. De Starterslening wordt aangepast aan uw nieuwe, persoonlijke situatie. Voor de Starterslening wordt een tweede hypotheek gevestigd op de woning.
 
Uw Finenzo adviseur rekent u niet alleen voor of u in aanmerking komt voor een starterslening, maar verzorgt ook voor u de aanvraag. Stap dus binnen bij uw subsidiespecialist!

Afspraak maken
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken